The Great Hero 大英雄 (1978)

Country: Taiwan
Production Company
: –
Language: Mandarin 

Director: Hon Bo-Cheung
Producer:
Chan Man-Ying
Action Director: 
Huang Kuo-Chu

Starring:
Polly Shang-Kuan, Ho Chung-Dao (Bruce Li), Tien Peng, Chen Pei-Ling, Sun Yueh, Tsao Chien, Lan Yun, Yu Heng, Shih Ting-Ken…

ALTERNATIVE TITLES

  • Bruce Lee The Great Hero
  • Bruce Li’s Magnum Fist (USA)

SYNOPSIS

Coming soon

TRAILER

Coming soon

PHOTOS

Coming soon

CAST

Coming soon

CREW

Coming soon